Turismo de Portugal

1. 

Destination brand personality and destination brand attachment - the involvement of self-congruence / Zhuowei (Joy) Huang, Chaozhi Zhang and Jing Hu

Autor: Zhuowei, (Joy) Huang Coautor: ; Chaozhi, Zhang
Jing, Hu

Analíticos  
2. 

Visual attention toward tourism photographs with text: An eye-tracking study / Qian Li, Zhuowei (Joy) Huang, Kiel Christianson

Autor: Qian, Li Coautor: ; Zhuowei, (Joy) Huang
Christianson, Kiel

Analíticos